konstmarmor

Fråga: Jag översätter ett tyskt tv-program om Aten. Där talas om Kunstmarmor. Hur översätts det till svenska? Man säger bl.a. att Kunstmarmor går att gjuta. Det berättas också om Milet som är en sorts röd färg som man färgade marmor med. Vad heter denna färg på svenska?

Svar:På svenska talar man också om konstmarmor. När det gäller Milet är det det tyska namnet på den forntida staden Miletos (i Mindre Asien). I det franska uppslagsverket Grand Larousse nämns också färgen under Milet, och den beskrivs som en sorts purpur. Det bästa blir nog att använda namnet på staden för färgen, och beskriva den.

Frågedatum: 1999-12-06


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning