konstmusik

Fråga: Hur definieras konstmusik och vilken är den engelska ekvivalenten? Är konstmusik kanske musik för speciella tillfällen eller t.ex. stycken av Bach eller Mozart i ett ovanligt specialarrangemang, t.ex. bara med saxofoner?

Svar:Nationalencyklopedin skriver följande: "Föreställningen om en särskild konstmusik växte fram under 1700-talets estetiska debatt, när musik började jämföras och värderas i förhållande till andra konstarter såsom måleri, dikt och arkitektur. Inom den framväxande musikkritiken blev konst ett varumärke för musik av speciell kvalitet. Förvandlingen av begreppet populär – från en positiv egenskap, att nå lyssnarna, till en negativ egenskap, att anpassa sig efter rådande breda musiksmak – förstärkte föreställningen om en särskild konstmusik som stod i motställning till populär musik. […] Den musikpluralism som kännetecknar Sverige efter 1970-talets kulturpolitik har inneburit att konstmusik som begrepp givits allt vidare betydelse och fått en allmän innebörd av musik av hög estetisk nivå oavsett stil och genre." Norstedts Uppslagsbok säger att konstmusik är 'den musik som i ett samhälle eller i en kultur prioriteras av de kulturellt ledande institutionerna (konstnärer, kritiker, publik, forskare, kulturpol. makthavare m.m.) och som vanligen på något sätt anknyter till för samhället eller kulturen specifika kulturella traditioner'. Encyclopaedia Britannica ger som engelsk ekvivalent art music.

Frågedatum: 2001-02-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning