konstruktion

Fråga: Jag skulle vilja veta definitionen av ordet konstruktion. Vad betyder det? Och när är något en konstruktion?

Svar:Konstruktion kan tolkas både som en process (beräkning och dimensionering av anläggning e.d.) och en produkt, men det verkar som du är mest intresserad av det senare. Konstruktion som ett resultat av konstruktionsprocessen kan definieras som 'tekniskt föremål, ensamt eller i grupp, sett ur sammansättnings- eller utformningssynvinkel'. I byggbranschen kan det beskrivas som 'en urskiljbar och t.ex. i en beskrivning definierbar enhet för arbetsutförande, t.ex. stångkonstruktion'. Summan av alla konstruktioner ger då hela byggnaden. I BSAB-systemets produkttabell delas byggnadsverket upp i konstruktioner och monterade apparater: "Definitionsmässigt är det fråga om fysiska materiella delar avgränsbara med avseende på delarnas likhet i vad gäller konstruktiv uppbyggnad och/eller den väsentliga insats av resurser i form av varor och arbete som erfordras för deras tillkomst."

Frågedatum: 2000-01-17


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.