kontokort

Fråga: I mitt arbete pratar vi ofta om "kontokort" eller bara "kort" och "kortnummer" (siffrorna som är stansade på plastkortet). Det finns ju många olika kort, både kreditkort, betalkort, medlemskort etc. Det jag undrar är ifall det finns något överbegrepp som innefattar både kreditkort och betalkort.

Svar: Det är en mycket intressant fråga som du ställer och det verkar som att kontokort många gånger används om betalkort och kreditkort. Framför allt använder en del banker (och även utredningen SOU 2005:108) kontokort som ett överordnat begrepp, även om det skiljer sig lite mellan vad de menar med underbegreppen betalkort, bankkort och kreditkort.I ett finskt arbete med bank- och finansterminologi tas många kortbegrepp upp. Det kan vara fruktbart att studera utredningen om dessa begrepp, men man bör då vara medveten om att de termer som används och begreppen bakom dem speglar det finska samhället. Vi kan alltså inte okritiskt importera den terminologin till svenskan här i Sverige.

Frågedatum: 2008-10-16


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning