Våra senaste inlägg

korkment

Fråga: Jag håller på med en svensk standardtitel och vet inte vad jag ska kalla det som på engelska heter corkment (undertiteln lyder "Specification for corkment underlay") och på tyska Korkment. Vi har sett korkment på svenska men på Tarkett undviker man den termen. Där talar man t.ex. om linoleum med korkbaksida.

Svar:Enligt Golvteknisk ordlista som gavs ut 1992 och som utarbetades av Golvbranschens Riksorganisation i samarbete med TNC förekommer korkment på svenska (ett termval som TNC var kritiskt till). Det definieras som 'underlagsmaterial som framställts genom att korkmassa pressats på juteväv'. Där står också: "Korkment används vanligen under korklinoleum för att ge bättre svikt." Den aktuella standarden definierar corkment så här: "backing or underlay product produced by calendering a homogeneous mixture of linoleum cement, granulated cork, pigments and inorganic fillers, on a fibrous backing. The product is then converted into its final form by an oxidative curing process." Det kan vara fråga om en alldeles speciell form av korkunderlag. Därför är nog korkunderlag eller korkbaksida alltför vaga termer.

Frågedatum: 2000-02-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.