Våra senaste inlägg

kornstorlek

Fråga: Jag söker en korrekt term för en slipskivas textur. Det kan ju förekomma olika grovheter. Jag har övervägt orden kornighet, kornstruktur och kornyta. De olika grovheterna brukar ha ett visst nummer som indikerar grovheten på slipskivan. Sandpapper har ju också olika grovheter. Vilken är den rätta termen?

Svar: Kornstorlek som du är inne på är ett bra förslag. I Handbok i slipning (1972) används just det uttrycket. En slipskiva är en typ av roterande slipkropp belagd med slipkorn (slipformat slipmedel). Slipkorn indelas efter storlek i vanligen sex grupper: mycket grov, grov, medel, fin, mycket fin och stoftfin. Och detta kallas kornstorlek, vilket också stöds av TNC 78 Verkstadsteknisk ordlista.

Men själva beteckningen på slipskivan är egentligen lite mer komplicerad eftersom både kornstorlek och grad anges. Går man lite mer på djupet kan man läsa följande i Handbok i slipning: ”En slipskiva består i princip av tre komponenter: slipmedel (slipkorn), bindemedel och luftporer. Slipmedlet är själva verktyget, som avskiljer material i form av slipspån. Bindemedlets uppgift är att sammanhålla slipkornen och det fungerar därför som verktygshållare. Luftporernas uppgift är att bilda lämpligt utrymme för de avskilda slipspånen i kontaktytan slipskiva–arbetsstycke. Alla dessa faktorer ingår i en slipskivebeteckning, t.ex. ”Alumo 43A 46 I 8 VA” där siffran 46 anger kornstorleken (mycket grov, grov, medel, fin, mycket fin, stoftfin) och I anger graden (mycket lös, lös, medel, hård, mycket hård, extremt hård), dvs. den sammanlagda mängden luftporer i volymprocent. En bokstav ”längre bort” i alfabetet betyder då en hårdare skiva. (8:an är en s.k. kornspridningssiffra som anger mängden ingående slipmedel i slipskivan uttryck i volymprocent.)”

Kornyta och kornighet förekommer också som termer men kornyta verkar mest användas om jord, t.ex. om jordkorn i ett jordprov, och kornighet mer i pappers- och fotosammanhang.

Frågedatum: 2007-10-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.