kostnadsneutral

Fråga: I ett hyresavtal som vi har tecknat står ordet kostnadsneutral i följande mening: "Detta tillägg innebär att förändringen är kostnadsneutral för hyresvärden …". Det låter luddigt. Har det verkligen något tydligt innehåll?

Svar:Ja, det kan man nog säga att det har. I ditt avtal betyder det att förändringen inte innebär ökade totala kostnader för hyresvärden. Man använder ofta termen för att kunna tala om att det visserligen kan kosta pengar i ett led men att man tar igen detta på att man tjänar in pengar i något annat led.

Frågedatum: 2002-08-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.