kubikmeter stjälpt mått

Fråga: Vad heter ”kubikmeter stjälpt mått” på engelska? Det är när man köper biobränsle med mycket luft mellan partiklarna.

Svar:I en artikel från Skogfors förekommer m³s med den betydelsen som du efterfrågar. I samband med artikeln fanns en engelsk sammanfattning som lyder m³ (loose weight). Skribenten har verifierat att det går att skriva även utan parenteser samt att den synonym, bulk volume, som vi hittat i en svensk standard även förekommer i dessa sammanhang.

Frågedatum: 2008-05-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.