kundnöjdhetspanel

Fråga: Finns det någon svensk benämning på de här ”terminalerna” där du kan ge en kort respons på om du är nöjd eller inte nöjd med servicen i en butik? De verkar finnas  vid utgången i var och varannan butik numera. Jag har hört att de kallas för ”happy-or-not-terminaler”, men hittar ingen svensk benämning. Jag skulle behöva det för en beskrivning på min webbplats.

Svar:  Nej, någon vedertagen svensk benämning för denna relativt nya företeelse finns nog inte än. Däremot hittar vi belägg för smiley-terminal, eller smilisterminal som man också kan säga. En mer beskrivande benämning skulle kunna vara kundnöjdhetsterminal eller hellre kundnöjdhetspanel, som vi också funnit belägg för.

Frågedatum: 2017-01-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.