kWh/m² och år

Fråga: Kan jag skriva ”kWh/m², år” om jag vill precisera förbrukningen till ett år?

Svar: Vi rekommenderar att du hellre väljer ett av följande två skrivsätt:

  1. Använd enhetsbenämningen ”kilowattimme per kvadratmeter och år”.
  2. Skriv ”kWh/m² och år” om du har dåligt med plats.
  3. Observera att du bör tänka på vem som är din läsare när du väljer mellan alternativen ovan. Om läsaren är välbekant med det förkortade skrivsättet kan du använda enhetsbeteckningen (kWh/m²). Annars brukar vi rekommendera att man använder enhetsbenämningar för att undvika eventuella missförstånd.

    Frågedatum: 2006-01-11


    Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.