lärande spel

Fråga: Finns det någon svensk etablerad term för serious game? Det är ett spel som används för lärande och kompetensutveckling. Det kan till exempel användas i professionella sammanhang för att lära någon något, ändra en persons eller ett företags beteende (till större effektivitet, bättre kundanpassning e.d.).

Svar: Vi har sett att lärande lek används i skolan för lek som inte bara ska användas för att roa utan också för att man ska lära. "Lärande" ger också här en bättre beskrivning av begreppet än "allvarligt spel" som direktöversättningen skulle vara. Vi föreslår därför lärande spel som svensk term. Någon svensk etablerad term tycks inte finnas (ännu).

Frågedatum: 2011-09-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.