ledare

Fråga: Vad är det för skillnad mellan en ledare och en kabel?

Svar:En ledare definieras som ’komponent, ofta bestående av metalltråd, avsedd att leda elström, värme e.d.’. En kabel definieras som ’formvara bestående av en eller flera ledare eller ledningar inom gemensamt hölje’.

Frågedatum: 2006-02-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning