leverabel

Fråga: Ordet leverabel (med pluralformen leverabler) dyker upp mer och mer och jag har svårt att se det som ett svenskt ord och även att förstå vad som egentligen avses. Behövs ordet? Ska vi använda det? Jag ställde frågan först till Svenska Akademin som hänvisade mig till er.

Svar: Ordet leverabel började användas på svenska i början av 2000-talet och då främst inom systemutveckling och verksamhetsmodellering. I Computer Sweden från 2008 hittar man följande definition av leverabel (deliverable på engelska): 'produkt som är färdig för leverans (och som fungerar som planerat)'. Det är alltså ett svenskt ord och på frågan om det behövs blir vårt svar att man får avgöra det själv. TNC ser inget fel i att använda ordet om det behövs.

Frågedatum: 2012-03-07


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.