lexikalisering

Fråga: Vad innebär en lexikaliserad term?

Svar: Att ett uttryck har blivit lexikaliserat innebär att det fått en egen betydelse. Ett exempel på en lexikalisering är sammansättningen radhus, vars betydelse inte ges av betydelsen av sammansättningens led (rad + hus) eftersom det finns många hus som står bredvid varandra, på rad, utan att vara radhus. Vi terminologer använder egentligen inte termen lexikalisering. Vi talar snarare om terminologisering, vilket innebär att ett ord snävas in när det används som term. Ett exempel är ledsagning som har terminologiserats inom socialtjänsten och blivit en term vars begrepp står för 'insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning'.

Frågedatum: 2009-02-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.