ligneous concrete

Fråga: Hur översätts ligneous concrete till svenska?

Svar: Det översätts med träfiberbetong.

Frågedatum: 1997-12-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.