ljusmassa

Fråga: En av våra översättare har problem med några termer och jag undrar om ni kan hjälpa oss. Texten handlar om "the Candle waxes industry" och den första termen som ställer till problem är just candle wax. Det har tidigare översatts både med stearin och med ljusvax. Vad är rätt?

Svar:Ljus kan man göra av paraffin, stearin och ljusvax, och den engelska termen candle wax står som överbegrepp till alla tre. På Liljeholmens stearinfabrik talar man då om ljusmassa. Den ljusmassa som de använder sig av är till största delen av stearin, som utgörs av raffinerade kolväten med animaliskt ursprung, medan paraffin är ljusmassa från petroleumindustrin.

Frågedatum: 2009-08-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.