luftfräschare

Fråga: Jag behöver en bra svensk motsvarighet till det engelska uttrycket air freshener. Kallas en sådan produkt à la Wunderbaum för luftrenare på svenska?

Svar: Luftrenare är ingen lyckad benämning på denna produkt eftersom luftrenare definieras som 'apparat för avskiljande av vatten- och oljedroppar samt fasta föroreningar i tryckluft'. Bättre benämningar på svenska är luftfräschare, doftspridare eller allmännare, doftartikel.

Frågedatum: 1999-06-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.