Våra senaste inlägg

mediation device

Fråga: Finns en svensk vedertagen motsvarighet till termen mediation device inom telekommunikation?

Svar: I Nokias ordlista Tero termbank printout från 1996 finns mediation device, förkortat MD med den svenska motsvarigheten mellanutrustning.

Frågedatum: 2001-09-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.