medium

Fråga: Jag håller på med ett införandeprojekt av ett system som från början skulle hantera bilder men som nu även tar hand om film och ljud. Då fungerar inte de termer som man hade förut såsom "bilden visar", "bildinfo" etc. Har TNC något förslag på ett samlingsnamn för bild, film och ljud?

Svar: Ja, en gångbar term för detta är medium. När begreppet används inom kommunikation definieras det så här: 'medel för överföring eller lagring av data'. Termen medium böjs i modern svenska "ett medium, mediet, två medier, medierna", och får som förled formen medie-. I ditt fall skulle det bli "mediet visar", och "medieinfo" i stället för "bilden visar", "bildinfo".I ett projekt där Kungliga Biblioteket tillsammans med TNC har rett ut centrala begrepp skriver man så här om medium:

"Med medium kan menas t.ex. pergament, papper, mikrofilm, magnetband, cd-skiva, bärbart dataminne (t.ex. ett USB-minne) och stationärt dataminne (i datorns hårddisk). Således kan t.ex. en karta vara fäst på mediet papper eller lagrat som en fil på mediet hårddisk."

Frågedatum: 2012-04-05


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning