Våra senaste inlägg

megapascal

Fråga: Hur förkortar man megapascal? "MPA" eller "MPa"?

Svar: Multipelprefixet mega skrivs med beteckningen "M" och pascal med beteckningen "Pa". Beteckningen för megapascal blir då "MPa".

Frågedatum: 1998-01-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.