naturbete, naturbetesmark

Fråga: Vi behöver använda de engelska facktermerna för naturbete och naturbetesmark i en artikel. Hur översätts dessa termer till engelska?

Svar:Naturbete motsvaras på engelska av natural grazing area, och naturbetesmark motsvaras av rough grazing eller unimproved grazing – allt enligt EUs termdatabas Iate. Om du läser definitionerna i Iate så ser du att både naturbete och naturbetesmark används om det område som djur betar på, inte om själva aktiviteten att beta. Iate (Interactive terminology for Europe), som är framarbetad av översättarna vid EU-institutionerna, är ett bra hjälpmedel när man ska översätta till och från svenska. Här finns mer än 140 000 svenska termer som TNC deltagit i arbetet med att lägga in.

Frågedatum: 2015-11-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.