neutralino

Fråga: Hur skrivs neutralino i plural?

Svar:I likhet med (en)neutrino, som heter neutriner i plural, som också är en partikel, bör det vara neutraliner.

Frågedatum: 2001-01-11


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.