nordsydlig riktning

Fråga: Om man säger att E4:an har en ”nordsydlig” riktning; skriver man då ihop det?

Svar:Ja, det är okej att skriva ”nordsydlig”. Ingen tror att det ska tolkas som ”nordligt sydlig” utan här är det tolkningen given: ”riktning från nord till syd”.

Frågedatum: 2010-01-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.