Våra senaste inlägg

ODP

Fråga: I en text som handlar om kylmedel förekommer förkortningen ODP (som uttyds ozon depleting potential). Översätts det till svenska?

Svar: Enligt våra belägg förekommer ODP, ibland också i sammansättningar, utan att översättas i svensk text. ODP är ett mått på den effekt som ett ämne har på ozonet i atmosfären.

Frågedatum: 1998-03-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.