Våra senaste inlägg

on demand

Fråga: On demand i uttryck som print-on-demand, video-on-demand verkar svårgripbart på svenska. Har ni något förslag?

Svar: On demand förekommer i många sammanhang och kan inte översättas generellt. Grundbetydelsen är ’på begäran’, alltså ett uttryck för individuell och styckevis efterfrågan, beställning och leverans utan nämnvärd väntetid. Med print-on-demand avses tryck av ett enstaka exemplar till låg kostnad på beställning. För print-on-demand föreslår vi beställtryck eller exemplartryck. Den engelska termen är relativt etablerad även i svenskan. Vill man använda den rekommenderar vi skrivsättet print-on-demand, likadant i sammansättningar, print-on-demand-utgivningen. En benämning som förekommit för detta begrepp är digitaltryck. Vi avråder dock från detta uttryck eftersom nästan all bok- och tidningsframställning i dag sker med digital teknik, vare sig upplagorna är stora eller små. Likaså avråder vi från benämningen personligt tryck (efter eng. personalized print) som riskerar att tolkas som mönstertryck på tröjor och liknande. Benämningen video-on-demand syftar på nätbaserad beställning och leverans av videofilmer. Vi föreslår att detta benämns beställvideo (i analogi med beställtryck) eller nätbeställd video. Nätbeställd video kan användas om man önskar ett mer klargörande uttryck.

Frågedatum: 2009-10-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.