öppningsbart tak

Fråga: Jag översätter en text som handlar om fordon som har tak som kan öppnas. På engelska har man använt termerna sliding roof och opening roof vilket på svenska har översatts än med skjutbart tak, än med öppningsbart tak. Andra språk har bara en term genomgående. Kan jag göra på samma sätt i de svenska översättningarna? Är det då inte bäst att välja öppningsbart tak?

Svar: Jo, öppningsbart tak måste stå för det övergripande begreppet av de två.

Frågedatum: 1991-12-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning