organigram

Fråga: Vad är ett organigram? Det har någonting att göra med strukturen på en organisation.

Svar:Organigram används ungefär som en synonym till organisationsschema, dvs. något som visualiserar sambanden mellan enheterna inom en organisation. Men vi tycker att organisationsschema är att föredra därför att det är en tydligare och mer genomsynlig term än organigram.

Frågedatum: 2012-04-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.