Våra senaste inlägg

oskarp logik

Fråga: Jag undrar om det finns någon svensk term för fuzzy logic som används inom språkbehandlingsprogram.

Svar: TNC rekommenderar termen oskarp logik som svensk motsvarighet till fuzzy logic. Det är en "benämning på en typ av logik som används i expertsystem och där variabler kan ha en grad av sanning som anges med ett värde mellan 1 och 0. Resultatet av en operation bedöms här som en sannolikhet och inte som absolut säker."

Frågedatum: 2000-03-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.