paging

Fråga: Jag undrar om TNC har dokumenterat någon svensk term för det som på engelska kan heta paging i den här beskrivna betydelsen: "paging är det när man delar upp något med många poster på olika sidor, oftast något från en databas".

Svar: Paging verkar vara dominerande även i svensk text. Sidhantering skulle kunna vara ett bra alternativ om man vill använda en svensk term för begreppet.

Frågedatum: 2005-11-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.