pappförhydare

Fråga: I Karl Vennbergs diktsamling "Gatukorsning" (1952) förekommer i dikten "Inscerzo" benämningarna pappförhydare och bottensatsare. Kan det vara yrkeskategorier inom måleri och bygg?

Svar:Vi har inte hittat något som helst belägg för dessa "yrken", men av dem är pappförhydare åtminstone identifierbart. I byggverksamhet kan man isolera med förhydningspapp. Men någon yrkestitel pappförhydare, nej så specialiserade byggnadsarbetare har knappast funnits. Beträffande bottensatsare så verkar det än mer konstruerat (poetisk frihet?). Bottensats talas det mest om inom färg och måleri och i samband med vintappning, vinlagring, men det är ju inget som produceras av någon. Möjligen måste någon röra om eller helt avlägsna den, knappast heller en befattning. Det kan lika gärna vara en kortspelare som alltid satsar lågt!

Frågedatum: 2000-01-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.