Våra senaste inlägg

pastill

Fråga: Är det någon skillnad på de engelska uttrycken pastilles, tablets, lozenges och troches ur medicinsk synvinkel?

Svar:Ja, ur läkemedelstillverkningssynpunkt. En pastill är avsedd att sakta lösas upp i munnen. En tablett ska sväljas (vanligen hel). En troschiscus (troche) är en i svenska övergiven term och svarar närmast mot en tuggtablett, som används i kak- eller skivform vid lokalbehandling i munnen. Det som kallas lozenge har ingen direkt motsvarighet på svenska. Det kan stå för både en tablett och en tuggtablett. Medicinsk verkan av de olika formerna hänger samman med hur läkemedlet används och tillverkas.

Frågedatum: 2001-06-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.