plaströrsystem, plaströrssystem

Fråga: Ska jag skriva plaströrssystem eller plaströrsystem?

Svar: Egentligen är detta nog en ellips av "plaströrsrörsystem", dvs. det handlar om rörsystem av plaströr. Det betyder att man inte omedelbart kan säga var fogen går. Det finns flest belägg i Google på s-lös fog (plaströrsystem) och det är också den form TNC föreslår. Det blir snäppet tydligare eftersom det är viktigt att betona att det handlar om rörsystem och inte vilket system som helst.

Frågedatum: 2010-04-07


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.