plåtämne

Fråga: Vad är den svenska översättningen av blank, det vill säga ett litet utstansat, förfabricerat metallstycke som man sedan pressar till en form?

Svar:Den svenska termmotsvarigheten är plåtämne.

Frågedatum: 2006-04-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.