plugin

Fråga: Kan TNC hjälpa mig med hur man skriver plug-in på svenska? Jag vet att TNC och Datatermgruppen rekommenderar instick(sprogram), men om man prompt vill skriva "plug-in" i svensk text, hur gör man då?

Svar: Skriv i så fall plugin och böj det på följande vis: "en plugin, den där pluginen; flera pluginer, de där pluginerna". SAOL rekommenderar också formen plugin framför plug-in, och Språkrådet menar att utrumformen är vanligast. (Men använd helst insticksprogram i stället för plugin ...)

Frågedatum: 2010-12-06


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning