plutch

Fråga: Hur uttyder man förkortningen plutch, och vad heter det på tyska? Förkortningen står på ett intyg om fullgjord värnplikt och är underskrivet av en kapten vid ett regemente.

Svar:Plut- är en förkortning för pluton och -ch en förkortning för chef, alltså bör plutch stå för plutonchef som på tyska heter Zugführer.

Frågedatum: 1995-07-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.