prob, probning

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med ett svenskt ord för den engelska termen ”probe”. ”Probing” är en testmetod som förekommer inom den kognitiva psykologin, där en testperson intervjuas med en kvalitativ intervjumetodik med en kognitiv utgångspunkt. Vad bör man säga på svenska för ”probing” och ”probe”?

Svar: Det naturliga i ett sådant här fall är att försvenska ”probe” till ”prob”. Den termen finns inom många andra fackområden, t.ex. elektroniken och medicinen. Även om termen där oftast står för något mer fysiskt finns det en gemensam begreppskärna ('något som tränger djupare och djupare in') kvar även inom intervjutekniken.

Böjningarna på svenska av ”prob” blir ”proben”, ”proberna”. Själva processen blir ”probning”.

Frågedatum: 2012-02-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.