quorum

Fråga: Hur uttrycker man bäst på svenska: quorum (tillräckligt stort antal bakterier för att något ska inträffa, t.ex. att bakterierna ska börja fluorescera?

Svar:På svenska används kvorum. Quorum betyder i andra sammanhang 'tillräckligt stort antal personer för att t.ex. en församling ska vara beslutsmässig'. Kvorum används i den senare betydelsen och eftersom det är därifrån metaforen kommer när det gäller bakterier, borde det vara en lämplig term även inom mikrobiologin.

Frågedatum: 2000-02-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.