rabitz

Fråga: Vad är rabitz, och vad består det av? Jag tror att termen hör hemma inom byggområdet.

Svar: Rabitz är en 'konstruktion bestående av ett i en trä- eller metallram inspänt nät av förzinkad järntråd, som används som underlag och form för ett putsbruk av kalk, gips eller cement, ofta tillsatt med nöthår i första påslaget (rabitzputs)'. Rabitz används särskilt för fribärande lätta skiljeväggar och för undertak.

Frågedatum: 1995-03-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.