reducerare

Fråga: I en text om sågverksteknik stötte jag på ordet reducer. Vad är det?

Svar: Det rörde sig förmodligen om ett engelskt citatlån. Reducer heter på svenska reducerare eller reducermaskin. Reducer- förekommer som förled i t.ex. reducerflis.

Frågedatum: 2000-02-23


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning