Våra senaste inlägg

registrera

Fråga: Vad ingår i verbet registrera? Är det att skapa ett register? I en uppdragsgivares kravspecifikationer på IT- stöd framförs krav på registering av data. Sällan anges att data ska lagras eller att det ska gå att läsa det registrerade datat för att skapa rapporter.

Svar: I TNC-spalten från 1945 definierade TNC verbet så här: ”1) införa i ett register, dvs. i en efter vissa grunder ordnad förteckning, 2) nedteckna, dvs. på bestående sätt genom skrivning av ord, siffror o.d. eller ritning av kurva uppta intryck av ett tillstånd eller skeende, t.ex. registrerande mätinstrument”.

Så själva verbet handlar om att se till att data kommer in i ett register (databas), förr med penna eller skrivmaskin, nu med datortangentbord. Att de data som registrerats lagras i en databas, i vilken det ska gå att söka, presentera och skapa rapporter, är inte knutet till verbet ”registrera” utan till själva databassystemet.

Frågedatum: 2011-02-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.