renhet, renlighet

Fråga: Jag skulle vilja veta om vi borde använda renhet eller renlighet i en utbildning som handlar om hygienen i en verkstad. Man pratar om föroreningar som blir smuts och kemikalier som kan drälla ut och förorena lokalerna. Själv tänkte jag renlighet, men andra tyckte att renlighet handlade om personlig hygien. I Rikstermbanken får man inga träffar på renlighet, men däremot på renhet. Vad säger TNC om detta?

Svar:Söker man på renhet i Rikstermbanken (och klickar i ”även i all annan text”) och i TNCs interna databas så ser man att många träffar handlar om att något ska vara fritt från främmande oönskade ämnen. TNCs gamla Tekniska basord säger att renhet (hos ämne) är ”egenskap att vara fritt från inblandning av andra ämnen”. Någon definition för renlighet finns däremot inte i Rikstermbanken som du redan uppmärksammat, och TNCs interna databas ger inte heller så mycket information. I Nationalencyklopedins ordbok står det om ren: fri från (partiklar av) främmande, oönskade ämnen, särskilt om (omgivning till) person, om renhet: det att vara ren, om renlig: noga med att hålla sig själv och sin omgivning ren, och om renlighet: det att vara renlig. Tillägget av adjektivändelsen -lig anger alltså här att det handlar om en mänsklig egenskap. Även om renhet kanske är den term som bäst motsvarar det du beskriver så borde ändå förslaget renlighet också kunna fungera. Man behöver ju inte se det som att det är verkstaden som är renlig utan snarare människorna som arbetar där, vilket kan leda till en ren verkstad.

Frågedatum: 2015-02-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.