retronym

Fråga: Jag har hört talas om synonymer och homonymer, men vad är en retronym?

Svar: Benämningen retronym är inte så etablerad som term men kan användas om ett uttryck som skapats för ett sedan tidigare namngivet begrepp till följd av att begreppet har vidgats och det ursprungliga uttrycket blivit för övergripande. Utvidgningen av begreppet har oftast att göra med teknisk utveckling. Exempel på retronymer är tjock-tv (använt i stället för det övergripande tv, som ju nu står för både platt-tv och tjock-tv), akustisk gitarr, papperstidning, snigelpost.

Frågedatum: 2011-06-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning