rotpostförsäljning

Fråga: Jag är en svensk översättare i München och jobbar med en översättning av köpebrev för en fastighet. Säljaren garanterar att inga avverkningsrätter eller rotpostförsäljningar föreligger som belastar fastigheten. Vad kan här menas med rotpostförsäljning? Kan det ha att göra med försäljning av virke e.d.?

Svar: I TNC 96 Skogsordlista definieras rotpost som 'skog på rot för avsalu där netto per kubikmeter och volym är på förhand fastställt'. I Termdok finns en excerpt där det står följande: "Rotposter är för många en bekymmersfri och bekväm försäljningsform. Virket betalas då till ett pris som man kommit överens om redan före avverkningen."

Frågedatum: 2000-03-10


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.