rpm

Fråga: Enheten "varv per minut" förekommer ofta i vår katalog och på etiketter till t.ex. borrmaskiner, och vi är oense om vilken svensk förkortning vi bör använda. Förkortningen rpm har föreslagits, men det är ju en engelsk förkortning. Vi behöver en kort form eftersom utrymmet ofta är begränsat.

Svar: I svensk standard skrivs följande om storheten varvfrekvens/rotationsfrekvens: "För uppgift om antalet varv per sekund eller per minut kan i tekniska beskrivningar och tabeller på märkplåtar o d användas enhetsbeteckningarna r/s och r/min." 1 r/s = 1 varv per sekund och 1 r/min = 1 varv per minut = 1/60 r/s. (r syftar på rotationsvarv). Den gamla benämningen varvtal för storheten bör undvikas och den korrekta benämningen är varvfrekvens som betecknas n. Det är också felaktigt att tala om t.ex. varvminut istället för varv per minut.

Frågedatum: 2000-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.