rundgång

Fråga: Vad heter rundgång (inom telefoni) på engelska? Är självsvängning en synonym till rundgång?

Svar:Ja, rundgång och akustisk självsvängning är synonymer. De engelska termmotsvarigheterna för detta begrepp är acoustic feedback instability eller acoustic self-sustained oscillation.

Frågedatum: 1995-02-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.