safener

Fråga: Jag undrar om ni har något förslag på hur vi ska översätta den engelska termen safener. Enligt termbanken IATE heter det likadant på svenska och där hänvisas det till en faktapromemoria där begreppet definieras så här: 'ämnen och preparat som tillsätts ett växtskyddsmedel för att eliminera eller minska preparatets fytotoxiska effekter på vissa växter'.

Jag ser att safener är en ganska vanlig term i svenska texter på nätet. Termen är tyvärr inte särskilt genomsynlig, det vill säga man kan inte gissa sig till vad den står för. Skulle man kunna tänka sig att kalla detta för skyddstillsats i stället, eventuellt med den engelska termen inom parentes?

Svar: Vi har diskuterat förslaget skyddstillsats här på TNC och tycker att det fungerar (om än med allmänspråklig ton). Vi föreslår dock en tvåordsterm skyddande tillsatsämne eller skyddande tillsatsmedel, så blir termen extra tydlig. Ett ämne är en substans, medan ett medel består av flera komponenter, som i diskmedel. I diskmedel har man ytaktiva tillsatsmedel för att förbättra diskmedlets förmåga att lösa fett i vatten.Att sätta den engelska termen inom parentes är alltid bra om man inte är säker på att den svenska termen fungerar lika entydigt som den engelska.

Frågedatum: 2008-04-16


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.