samråd

Fråga: Det är skillnad på ”i samråd” och ”efter samråd”, det ena är att man måste vara överens, det andra är att man bara informerat. Men vilket är vilket?

Svar:Man kan säga att ”i samråd med” är lite starkare än ”efter samråd med”, men andemeningen är densamma i båda fraserna. Om man säger ”efter samråd med” skulle det kunna betyda att man samrått med någon men att man sedan inte följer det man kommit överens om.

Frågedatum: 2011-03-15


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.