screencast

Fråga: Finns det någon vedertagen översättning till svenska av ”screencast”? Det innebär att man spelar in det som försiggår på en datorskärm (till exempel ett bildspel i Powerpoint) för att andra sedan ska kunna gå in och titta på detta. Wikipedia har översättningen skärmfilm.

Svar:Skärmfilm är en godtagbar översättning i detta sammanhang. En annan översättning, som också är tämligen spridd, är skärminspelning.

Frågedatum: 2013-02-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.