ska-krav

Fråga: I ett policydokument beskriver vi skall-krav och bör-krav. Alla krav formuleras tydligt med fraserna "skall", "skall ej", "bör", "bör ej". Nu har vi fått veta att vi i stället borde använda "ska", men ska-krav låter konstigt. Har ni terminologer några synpunkter på detta?

Svar: Formen ska betraktas inte längre som vardaglig utan kan användas i alla slags texter. Den rekommendationen kom redan under tidigt 2000-tal. även i lagar och förordningar har man numera gått över till formen ska. Så eftersom man bör använda ska och inte skall som verbform blir det mer enhetligt om man också skriver ska-krav i stället för skall-krav.

Frågedatum: 2010-10-12


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.