Våra senaste inlägg

skorstensutsläpp

Fråga: Vad är det svenska uttrycket för smokestack emissions?

Svar: Det finns två möjliga termekvivalenter som används: skorstensutsläpp eller skorstensemission. Avdelningen för utsläpp på Naturvårdsverket bekräftar att emission och utsläpp anses vara synonymer. Man bör alltså hellre använda ordet utsläpp än det ogenomsynliga emission.

Frågedatum: 2004-10-10


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.